Cèdules d'habitabilitat

Preguntes més freqüents sobre les cèdules d'habitabilitat

Què són, les cèdules d'habitabilitat?

La cèdula d'habitabilitat és el document que acredita el compliment dels requisits mínims d'habitabilitat establerts al decret 141/2012 de la Generalitat de Catalunya. Té el paper d'acreditar, a part que l'habitatge és habitable, la solidesa de l'edifici, i de continuar vetllant perquè els habitatges compleixin i sobretot mantinguin unes condicions d'habitabilitat dignes al llarg del temps.

La cèdula d'habitabilitat, que caduca als 15 anys, és obligatòria per a tots els habitatges, i es necessita per a llogar i vendre un habitatge i perquè les companyies d'aigua, gas, electricitat i telecomunicacions facin el subministrament als habitatges.

Per obtenir-la, contacteu amb nosaltres: ens encarregarem de tot.

Necessiteu una cèdula? I el CEE?
Dades de contacte
Dades de l'habitatge a certificar
Encàrrec

Cedula Habitabilitat | Cedula Habitabilidad. Copyright © 2006-24. Mapa.
Preus vàlids per a Barcelona i la seva àrea d'influència. Consulteu per a altres poblacions.